top of page

Jaarrekening 2021
 

Via onderstaande knop kunt u de jaarrekening voor het boekjaar 2021 vinden.

Verantwoording boekjaar 2020​

Via onderstaande knop kunt u de verantwoording voor het boekjaar 2020 vinden.

Verantwoording boekjaar 2019

Hieronder vindt u een bruine knop. Als u op die bruine knop klikt, komt u terecht op een Google Drive-pagina. U vindt daar een aantal documenten met betrekking tot de financiële situatie van Stichting Dierenopvang Savanah: WInst- en verliesrekeningen 2018 en 2019 (tot nu toe), bankoverzichten van april 2019 t/m juli 2019 en kasoverzichten van april 2019 en mei 2019.


 

Als ANBI is het noodzakelijk om inzicht te geven in het financiële wel en wee van de stichting. Aangezien de stichting voor de ANBI-status nog geen jaarrekening hoefde uit te brengen, volstaan wij hieronder met een eenvoudige uitdraai van ons boekhoudprogramma.


 

Vanaf de goedkeuring van de ANBI-aanvraag is de stichting verplicht om eens per jaar een jaarrekening op te maken.. Dit zal dan ook in de toekomst geschieden.


 

Klik hieronder op de bruine knop. U wordt daarna doorverwezen naar een Google Drive-pagina. Hierop vindt u de financiële gegevens in een mapje. U kunt deze documenten (pdf) openen met Adobe Reader.

bottom of page